โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก ปรึกษาการเรียน ติดต่อโรงเรียน คู่มือนักเรียน การแต่งกาย
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2552
1/12/2017
10
181604
3906
1
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (4)
Linkหน่วยงาน
ถาม-ตอบงานทะเบียน (290)
คลังข้อสอบ (665)
ค้นหางานวิจัย (107)
ทะเบียนนักศึกษา (267)
ระบบตัดเกรด (321)
เว็บ มจพ. (170)
เว็บ วทอ. (307)
ข่าวสารมหาวิทยาลัย (185)
ระบบประเมินผู้สอน (171)
....................... (277)
ชมรมพลังงานทดแทน (98)
รอบรู้กฏจราจร (123)
ตารางเรียน-ตารางสอน (278)
สำนักหอสมุดกลาง (79)
กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. (154)
หอพักนักศึกษา (232)
ระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (91)
ลงทะเบียนวิชาเรียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิช (111)
การขอเอกสารรับรองทางการศึกษา (124)
การให้คำปรึกษา (151)
หลักสูตรการศึกษา (153)
ปฏิทินการศึกษา (57)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
ข่าวสาร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2560  Update : 12/1/2560 (741)

[ทั้งหมด 9 รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1

     
สำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 19/4/2560 (ผู้ชม 136)
.........................................
ปฏิทินการศึกษา
วันที่ 25/4/2560 (ผู้ชม 482)
.........................................
สาขาโยธา
วันที่ 25/4/2560 (ผู้ชม 1,260)
.........................................

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 25/4/2560 (ผู้ชม 1,065)
.........................................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 26/4/2560 (ผู้ชม 971)
.........................................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 25/4/2560 (ผู้ชม 1,773)
.........................................

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 25/4/2560 (ผู้ชม 474)
.........................................
รับสมัครเข้าเรียน
วันที่ 26/4/2560 (ผู้ชม 1,035)
.........................................
ตารางเรียน ตารางสอบ
วันที่ 26/4/2560 (ผู้ชม 485)
.........................................

ทั้งหมด : [9รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1
แนะนำ

QR Code รร.เตรียมวิศวกรรม


สาขาโยธา
(ผู้ชม 1,260)

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
(ผู้ชม 1,065)

สาขาเครื่องกล
(ผู้ชม 971)

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 1,773)

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 474)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.