เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก ติดต่อโรงเรียน  การแต่งกาย
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (612)
ตารางเรียน-ตารางสอน (1663)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (340)
ปฏิทินการศึกษา (820)
กองทุนเพื่อการศึกษา (566)
เว็บ มจพ. (317)
เว็บ วทอ. (618)
คลังข้อสอบ (1223)
หอพักนักศึกษา (460)
สำนักหอสมุดกลาง (162)
รอบรู้กฏจราจร (201)
ทะเบียนวิชาเรียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (519)
ระบบตัดเกรด (313)
งานทะเบียนนักศึกษา (342)
--------------------- (392)
ระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (157)
--------------------- (176)
หลักสูตรการศึกษา (809)
ปฏิทินการศึกษา (277)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (764)
--------------------- (119)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (203)
ข่าวรับสมัครงาน (124)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (187)
ประกาศมหาวิทยาลัย (104)
ข่าวทุน/วิจัย (89)
บทเรียนออนไลน์ (173)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2552
11/18/2017
18
204310
3906
12
ข่าวสาร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน


  Update : 18/11/2560 (1881)
ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  Update : 4/11/2560 (548)

[ทั้งหมด 9 รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1

     
สำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 19/11/2560 (ผู้ชม 309)
.........................................
ปฏิทินการศึกษา
วันที่ 20/11/2560 (ผู้ชม 1,129)
.........................................
สาขาโยธา
วันที่ 21/11/2560 (ผู้ชม 2,741)
.........................................

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 21/11/2560 (ผู้ชม 2,714)
.........................................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 21/11/2560 (ผู้ชม 4,963)
.........................................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 21/11/2560 (ผู้ชม 2,226)
.........................................

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 21/11/2560 (ผู้ชม 994)
.........................................
รับสมัครเข้าเรียน
วันที่ 20/11/2560 (ผู้ชม 2,710)
.........................................
ตารางเรียน ตารางสอบ
วันที่ 20/11/2560 (ผู้ชม 1,293)
.........................................

ทั้งหมด : [9รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1
แนะนำ

QR Code รร.เตรียมวิศวกรรม


สาขาโยธา
(ผู้ชม 2,741)

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
(ผู้ชม 2,714)

สาขาเครื่องกล
(ผู้ชม 4,963)

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 2,226)

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 994)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.