เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก ติดต่อโรงเรียน  การแต่งกาย
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (655)
ตารางเรียน-ตารางสอน (1782)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (386)
ปฏิทินการศึกษา (875)
กองทุนเพื่อการศึกษา (597)
เว็บ มจพ. (358)
เว็บ วทอ. (693)
คลังข้อสอบ (1471)
หอพักนักศึกษา (556)
สำนักหอสมุดกลาง (173)
รอบรู้กฏจราจร (210)
ทะเบียนวิชาเรียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (541)
ระบบตัดเกรด (396)
งานทะเบียนนักศึกษา (375)
--------------------- (409)
ระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (165)
--------------------- (190)
หลักสูตรการศึกษา (968)
ปฏิทินการศึกษา (324)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (1023)
--------------------- (145)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (208)
ข่าวรับสมัครงาน (147)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (223)
ประกาศมหาวิทยาลัย (123)
ข่าวทุน/วิจัย (104)
บทเรียนออนไลน์ (193)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2552
12/4/2017
102
208574
3906
20
ข่าวสาร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน


  Update : 18/11/2560 (2455)
ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  Update : 4/11/2560 (1030)

[ทั้งหมด 9 รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1

     
สำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 13/12/2560 (ผู้ชม 327)
.........................................
ปฏิทินการศึกษา
วันที่ 13/12/2560 (ผู้ชม 1,187)
.........................................
สาขาโยธา
วันที่ 13/12/2560 (ผู้ชม 3,024)
.........................................

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 13/12/2560 (ผู้ชม 3,041)
.........................................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 13/12/2560 (ผู้ชม 5,425)
.........................................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 13/12/2560 (ผู้ชม 2,310)
.........................................

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 13/12/2560 (ผู้ชม 1,089)
.........................................
รับสมัครเข้าเรียน
วันที่ 13/12/2560 (ผู้ชม 3,197)
.........................................
ตารางเรียน ตารางสอบ
วันที่ 13/12/2560 (ผู้ชม 1,384)
.........................................

ทั้งหมด : [9รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1
แนะนำ

QR Code รร.เตรียมวิศวกรรม


สาขาโยธา
(ผู้ชม 3,024)

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
(ผู้ชม 3,041)

สาขาเครื่องกล
(ผู้ชม 5,425)

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 2,310)

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 1,089)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.