เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครโควตา การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (1349)
ตารางเรียน-ตารางสอน (3534)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (917)
ปฏิทินการศึกษา (11209)
กองทุนเพื่อการศึกษา (1016)
เว็บมหาวิทยาลัย (1089)
เว็บคณะ วทอ. (1385)
คลังข้อสอบ (3286)
หอพักนักศึกษา (1417)
สำนักหอสมุดกลาง (324)
รอบรู้กฏจราจร (375)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (859)
ระบบตัดเกรด (1325)
งานทะเบียนนักศึกษา (993)
--------------------- (609)
งานบริการสุขภาพ (325)
--------------------- (356)
หลักสูตรการศึกษา (2291)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (3150)
--------------------- (388)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (334)
ข่าวรับสมัครงาน (442)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (736)
ประกาศมหาวิทยาลัย (509)
ข่าวทุน/วิจัย (364)
บทเรียนออนไลน์ (569)
คู่มือนักศึกษา (78)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
6/22/2018
66
265475
3906
7
ข่าวสาร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน
คู่มือนักศึกษา  Update : 11/6/2561 (156)

[ทั้งหมด 9 รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1

     
สำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 16/7/2561 (ผู้ชม 761)
.........................................
ปฏิทินการศึกษา
วันที่ 17/7/2561 (ผู้ชม 2,269)
.........................................
สาขาโยธา
วันที่ 17/7/2561 (ผู้ชม 5,557)
.........................................

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 17/7/2561 (ผู้ชม 6,130)
.........................................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 17/7/2561 (ผู้ชม 8,542)
.........................................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 17/7/2561 (ผู้ชม 3,140)
.........................................

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 17/7/2561 (ผู้ชม 2,325)
.........................................
รับสมัครเข้าเรียน
วันที่ 17/7/2561 (ผู้ชม 9,179)
.........................................
ตารางเรียน ตารางสอบ
วันที่ 17/7/2561 (ผู้ชม 2,829)
.........................................

ทั้งหมด : [9รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1
แนะนำ

QR Code รร.เตรียมวิศวกรรม


สาขาโยธา
(ผู้ชม 5,557)

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
(ผู้ชม 6,130)

สาขาเครื่องกล
(ผู้ชม 8,542)

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 3,140)

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 2,325)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111