โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก ปรึกษาการเรียน ติดต่อโรงเรียน คู่มือนักเรียน การแต่งกาย
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2552
1/12/2017
16
183296
3906
2
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (4)
Linkหน่วยงาน
ถาม-ตอบงานทะเบียน (310)
คลังข้อสอบ (782)
ค้นหางานวิจัย (118)
ทะเบียนนักศึกษา (303)
ระบบตัดเกรด (349)
เว็บ มจพ. (184)
เว็บ วทอ. (343)
ข่าวสารมหาวิทยาลัย (195)
ระบบประเมินผู้สอน (181)
....................... (292)
ชมรมพลังงานทดแทน (104)
รอบรู้กฏจราจร (136)
ตารางเรียน-ตารางสอน (312)
สำนักหอสมุดกลาง (86)
กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. (165)
หอพักนักศึกษา (261)
ระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (99)
ลงทะเบียนวิชาเรียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิช (115)
การขอเอกสารรับรองทางการศึกษา (131)
การให้คำปรึกษา (168)
หลักสูตรการศึกษา (225)
ปฏิทินการศึกษา (79)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
ข่าวสาร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2560  Update : 12/1/2560 (809)

[ทั้งหมด 9 รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1

     
สำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 22/5/2560 (ผู้ชม 148)
.........................................
ปฏิทินการศึกษา
วันที่ 26/5/2560 (ผู้ชม 529)
.........................................
สาขาโยธา
วันที่ 26/5/2560 (ผู้ชม 1,384)
.........................................

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 25/5/2560 (ผู้ชม 1,200)
.........................................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 26/5/2560 (ผู้ชม 1,120)
.........................................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 25/5/2560 (ผู้ชม 1,813)
.........................................

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 26/5/2560 (ผู้ชม 527)
.........................................
รับสมัครเข้าเรียน
วันที่ 26/5/2560 (ผู้ชม 1,102)
.........................................
ตารางเรียน ตารางสอบ
วันที่ 26/5/2560 (ผู้ชม 555)
.........................................

ทั้งหมด : [9รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1
แนะนำ

QR Code รร.เตรียมวิศวกรรม


สาขาโยธา
(ผู้ชม 1,384)

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
(ผู้ชม 1,200)

สาขาเครื่องกล
(ผู้ชม 1,120)

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 1,813)

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 527)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.