โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก ปรึกษาการเรียน ติดต่อโรงเรียน คู่มือนักเรียน การแต่งกาย
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2552
6/18/2017
15
185595
3906
7
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
ถาม-ตอบงานทะเบียน (334)
คลังข้อสอบ (843)
ค้นหางานวิจัย (125)
ทะเบียนนักศึกษา (345)
ระบบตัดเกรด (396)
เว็บ มจพ. (199)
เว็บ วทอ. (375)
ข่าวสารมหาวิทยาลัย (204)
ระบบประเมินผู้สอน (196)
ชมรมพลังงานทดแทน (106)
รอบรู้กฏจราจร (147)
ตารางเรียน-ตารางสอน (355)
สำนักหอสมุดกลาง (90)
กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. (175)
หอพักนักศึกษา (293)
ระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (103)
ลงทะเบียนวิชาเรียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิช (128)
การขอเอกสารรับรองทางการศึกษา (141)
การให้คำปรึกษา (183)
หลักสูตรการศึกษา (314)
ปฏิทินการศึกษา (113)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (25)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (24)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (4)
ข่าวรับสมัครงาน (5)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
ประกาศมหาวิทยาลัย (4)
ข่าวทุน/วิจัย (3)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
ข่าวสาร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2560  Update : 12/1/2560 (919)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา  Update : 18/6/2560 (53)

[ทั้งหมด 9 รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1

     
สำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 23/6/2560 (ผู้ชม 174)
.........................................
ปฏิทินการศึกษา
วันที่ 22/6/2560 (ผู้ชม 615)
.........................................
สาขาโยธา
วันที่ 23/6/2560 (ผู้ชม 1,662)
.........................................

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 23/6/2560 (ผู้ชม 1,395)
.........................................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 23/6/2560 (ผู้ชม 1,291)
.........................................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 23/6/2560 (ผู้ชม 1,867)
.........................................

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 23/6/2560 (ผู้ชม 593)
.........................................
รับสมัครเข้าเรียน
วันที่ 22/6/2560 (ผู้ชม 1,176)
.........................................
ตารางเรียน ตารางสอบ
วันที่ 23/6/2560 (ผู้ชม 623)
.........................................

ทั้งหมด : [9รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1
แนะนำ

QR Code รร.เตรียมวิศวกรรม


สาขาโยธา
(ผู้ชม 1,662)

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
(ผู้ชม 1,395)

สาขาเครื่องกล
(ผู้ชม 1,291)

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 1,867)

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 593)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.