เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก ปรึกษาการเรียน ติดต่อโรงเรียน คู่มือนักเรียน การแต่งกาย
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
ถาม-ตอบงานทะเบียน (374)
ตารางเรียน-ตารางสอน (1048)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (158)
ปฏิทินการศึกษา (559)
กองทุนเพื่อการศึกษา (439)
เว็บ มจพ. (212)
เว็บ วทอ. (407)
คลังข้อสอบ (265)
หอพักนักศึกษา (227)
สำนักหอสมุดกลาง (114)
รอบรู้กฏจราจร (159)
ทะเบียนวิชาเรียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (394)
--------------------- (95)
--------------------- (190)
--------------------- (324)
ระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (108)
--------------------- (134)
การขอเอกสารรับรองทางการศึกษา (152)
การให้คำปรึกษา (197)
หลักสูตรการศึกษา (412)
ปฏิทินการศึกษา (151)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (92)
--------------------- (52)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (9)
ข่าวรับสมัครงาน (32)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (23)
ประกาศมหาวิทยาลัย (18)
ข่าวทุน/วิจัย (17)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2552
7/8/2017
119
188024
3906
19
ข่าวสาร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน
เตรียมพร้อมเพื่อสมัครนักศึกษาโควตา  Update : 5/7/2560 (201)

[ทั้งหมด 9 รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1

     
สำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 20/7/2560 (ผู้ชม 208)
.........................................
ปฏิทินการศึกษา
วันที่ 20/7/2560 (ผู้ชม 725)
.........................................
สาขาโยธา
วันที่ 20/7/2560 (ผู้ชม 1,854)
.........................................

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 20/7/2560 (ผู้ชม 1,644)
.........................................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 20/7/2560 (ผู้ชม 1,524)
.........................................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 20/7/2560 (ผู้ชม 1,941)
.........................................

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 20/7/2560 (ผู้ชม 665)
.........................................
รับสมัครเข้าเรียน
วันที่ 20/7/2560 (ผู้ชม 1,296)
.........................................
ตารางเรียน ตารางสอบ
วันที่ 20/7/2560 (ผู้ชม 780)
.........................................

ทั้งหมด : [9รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1
แนะนำ

QR Code รร.เตรียมวิศวกรรม


สาขาโยธา
(ผู้ชม 1,854)

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
(ผู้ชม 1,644)

สาขาเครื่องกล
(ผู้ชม 1,524)

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 1,941)

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 665)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.