เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก ปรึกษาการเรียน ติดต่อโรงเรียน คู่มือนักเรียน การแต่งกาย
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
ถาม-ตอบงานทะเบียน (443)
ตารางเรียน-ตารางสอน (1269)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (223)
ปฏิทินการศึกษา (632)
กองทุนเพื่อการศึกษา (476)
เว็บ มจพ. (237)
เว็บ วทอ. (462)
คลังข้อสอบ (428)
หอพักนักศึกษา (280)
สำนักหอสมุดกลาง (126)
รอบรู้กฏจราจร (174)
ทะเบียนวิชาเรียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (431)
ระบบตัดเกรด (138)
งานทะเบียนนักศึกษา (240)
--------------------- (344)
ระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (120)
--------------------- (150)
การขอเอกสารรับรองทางการศึกษา (170)
การให้คำปรึกษา (213)
หลักสูตรการศึกษา (532)
ปฏิทินการศึกษา (183)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (216)
--------------------- (76)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (15)
ข่าวรับสมัครงาน (51)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (48)
ประกาศมหาวิทยาลัย (45)
ข่าวทุน/วิจัย (37)
บทเรียนออนไลน์ (44)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2552
7/8/2017
35
191078
3906
16
ข่าวสาร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน
เตรียมพร้อมเพื่อสมัครนักศึกษาโควตา  Update : 5/7/2560 (484)

[ทั้งหมด 9 รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1

     
สำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 21/8/2560 (ผู้ชม 235)
.........................................
ปฏิทินการศึกษา
วันที่ 21/8/2560 (ผู้ชม 846)
.........................................
สาขาโยธา
วันที่ 21/8/2560 (ผู้ชม 2,069)
.........................................

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 21/8/2560 (ผู้ชม 1,891)
.........................................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 21/8/2560 (ผู้ชม 1,784)
.........................................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 21/8/2560 (ผู้ชม 1,999)
.........................................

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 21/8/2560 (ผู้ชม 741)
.........................................
รับสมัครเข้าเรียน
วันที่ 21/8/2560 (ผู้ชม 1,520)
.........................................
ตารางเรียน ตารางสอบ
วันที่ 21/8/2560 (ผู้ชม 935)
.........................................

ทั้งหมด : [9รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1
แนะนำ

QR Code รร.เตรียมวิศวกรรม


สาขาโยธา
(ผู้ชม 2,069)

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
(ผู้ชม 1,891)

สาขาเครื่องกล
(ผู้ชม 1,784)

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 1,999)

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 741)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.