เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครโควตา การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (880)
ตารางเรียน-ตารางสอน (2285)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (566)
ปฏิทินการศึกษา (1104)
กองทุนเพื่อการศึกษา (732)
เว็บ มจพ. (567)
เว็บ วทอ. (951)
คลังข้อสอบ (2111)
หอพักนักศึกษา (890)
สำนักหอสมุดกลาง (210)
รอบรู้กฏจราจร (253)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (656)
ระบบตัดเกรด (740)
งานทะเบียนนักศึกษา (581)
--------------------- (487)
งานบริการสุขภาพ (200)
--------------------- (259)
หลักสูตรการศึกษา (1428)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (2216)
--------------------- (265)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (239)
ข่าวรับสมัครงาน (245)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (393)
ประกาศมหาวิทยาลัย (247)
ข่าวทุน/วิจัย (189)
บทเรียนออนไลน์ (315)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
2/12/2018
103
230957
3906
4
ข่าวสาร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน
การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  Update : 9/2/2561 (5332)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม และสอบสัมภาษณ์/นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์  Update : 9/2/2561 (507)
  Update : 9/2/2561 (24)

[ทั้งหมด 9 รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1

     
สำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 25/2/2561 (ผู้ชม 477)
.........................................
ปฏิทินการศึกษา
วันที่ 25/2/2561 (ผู้ชม 1,482)
.........................................
สาขาโยธา
วันที่ 25/2/2561 (ผู้ชม 4,000)
.........................................

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 25/2/2561 (ผู้ชม 4,120)
.........................................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 25/2/2561 (ผู้ชม 6,484)
.........................................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 25/2/2561 (ผู้ชม 2,562)
.........................................

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 25/2/2561 (ผู้ชม 1,582)
.........................................
รับสมัครเข้าเรียน
วันที่ 25/2/2561 (ผู้ชม 6,275)
.........................................
ตารางเรียน ตารางสอบ
วันที่ 25/2/2561 (ผู้ชม 1,773)
.........................................

ทั้งหมด : [9รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1
แนะนำ

QR Code รร.เตรียมวิศวกรรม


สาขาโยธา
(ผู้ชม 4,000)

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
(ผู้ชม 4,120)

สาขาเครื่องกล
(ผู้ชม 6,484)

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 2,562)

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 1,582)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111