เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก ปรึกษาการเรียน ติดต่อโรงเรียน คู่มือนักเรียน การแต่งกาย
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
ถาม-ตอบงานทะเบียน (496)
ตารางเรียน-ตารางสอน (1418)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (262)
ปฏิทินการศึกษา (694)
กองทุนเพื่อการศึกษา (502)
เว็บ มจพ. (262)
เว็บ วทอ. (511)
คลังข้อสอบ (712)
หอพักนักศึกษา (322)
สำนักหอสมุดกลาง (136)
รอบรู้กฏจราจร (183)
ทะเบียนวิชาเรียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (445)
ระบบตัดเกรด (185)
งานทะเบียนนักศึกษา (268)
--------------------- (362)
ระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (134)
--------------------- (161)
การขอเอกสารรับรองทางการศึกษา (194)
การให้คำปรึกษา (232)
หลักสูตรการศึกษา (614)
ปฏิทินการศึกษา (217)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (370)
--------------------- (93)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (23)
ข่าวรับสมัครงาน (75)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (89)
ประกาศมหาวิทยาลัย (68)
ข่าวทุน/วิจัย (58)
บทเรียนออนไลน์ (94)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2552
7/8/2017
9
194370
3906
7
ข่าวสาร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน
เตรียมพร้อมเพื่อสมัครนักศึกษาโควตา  Update : 5/7/2560 (782)

[ทั้งหมด 9 รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1

     
สำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 24/9/2560 (ผู้ชม 272)
.........................................
ปฏิทินการศึกษา
วันที่ 24/9/2560 (ผู้ชม 969)
.........................................
สาขาโยธา
วันที่ 24/9/2560 (ผู้ชม 2,272)
.........................................

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 24/9/2560 (ผู้ชม 2,133)
.........................................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 24/9/2560 (ผู้ชม 2,007)
.........................................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 24/9/2560 (ผู้ชม 2,065)
.........................................

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 24/9/2560 (ผู้ชม 810)
.........................................
รับสมัครเข้าเรียน
วันที่ 23/9/2560 (ผู้ชม 1,808)
.........................................
ตารางเรียน ตารางสอบ
วันที่ 23/9/2560 (ผู้ชม 1,082)
.........................................

ทั้งหมด : [9รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1
แนะนำ

QR Code รร.เตรียมวิศวกรรม


สาขาโยธา
(ผู้ชม 2,272)

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
(ผู้ชม 2,133)

สาขาเครื่องกล
(ผู้ชม 2,007)

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 2,065)

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 810)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.