เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก ปรึกษาการเรียน ติดต่อโรงเรียน คู่มือนักเรียน การแต่งกาย
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
ถาม-ตอบงานทะเบียน (542)
ตารางเรียน-ตารางสอน (1536)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (297)
ปฏิทินการศึกษา (754)
กองทุนเพื่อการศึกษา (537)
เว็บ มจพ. (289)
เว็บ วทอ. (563)
คลังข้อสอบ (1042)
หอพักนักศึกษา (402)
สำนักหอสมุดกลาง (152)
รอบรู้กฏจราจร (187)
ทะเบียนวิชาเรียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (506)
ระบบตัดเกรด (251)
งานทะเบียนนักศึกษา (303)
--------------------- (376)
ระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (143)
--------------------- (167)
การขอเอกสารรับรองทางการศึกษา (209)
การให้คำปรึกษา (248)
หลักสูตรการศึกษา (702)
ปฏิทินการศึกษา (243)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (520)
--------------------- (110)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (29)
ข่าวรับสมัครงาน (98)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (127)
ประกาศมหาวิทยาลัย (76)
ข่าวทุน/วิจัย (71)
บทเรียนออนไลน์ (127)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2552
7/8/2017
87
197705
3906
16
ข่าวสาร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน
เตรียมพร้อมเพื่อสมัครนักศึกษาโควตา  Update : 5/7/2560 (1064)

[ทั้งหมด 9 รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1

     
สำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 24/10/2560 (ผู้ชม 290)
.........................................
ปฏิทินการศึกษา
วันที่ 24/10/2560 (ผู้ชม 1,039)
.........................................
สาขาโยธา
วันที่ 24/10/2560 (ผู้ชม 2,481)
.........................................

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 24/10/2560 (ผู้ชม 2,393)
.........................................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 24/10/2560 (ผู้ชม 2,255)
.........................................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 23/10/2560 (ผู้ชม 2,122)
.........................................

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 24/10/2560 (ผู้ชม 890)
.........................................
รับสมัครเข้าเรียน
วันที่ 24/10/2560 (ผู้ชม 2,163)
.........................................
ตารางเรียน ตารางสอบ
วันที่ 24/10/2560 (ผู้ชม 1,194)
.........................................

ทั้งหมด : [9รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1
แนะนำ

QR Code รร.เตรียมวิศวกรรม


สาขาโยธา
(ผู้ชม 2,481)

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
(ผู้ชม 2,393)

สาขาเครื่องกล
(ผู้ชม 2,255)

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 2,122)

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 890)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.