โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก ปรึกษาการเรียน ติดต่อโรงเรียน คู่มือนักเรียน การแต่งกาย
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2552
1/12/2017
34
179532
3906
18
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (4)
Linkหน่วยงาน
ถาม-ตอบงานทะเบียน (245)
คลังข้อสอบ (570)
ค้นหางานวิจัย (99)
ทะเบียนนักศึกษา (213)
ระบบตัดเกรด (275)
เว็บ มจพ. (140)
เว็บ วทอ. (258)
ข่าวสารมหาวิทยาลัย (170)
ระบบประเมินผู้สอน (161)
....................... (234)
ชมรมพลังงานทดแทน (93)
รอบรู้กฏจราจร (119)
ตารางเรียน-ตารางสอน (239)
สำนักหอสมุดกลาง (74)
กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. (128)
หอพักนักศึกษา (194)
ระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (80)
ลงทะเบียนวิชาเรียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิช (96)
การขอเอกสารรับรองทางการศึกษา (117)
การให้คำปรึกษา (132)
หลักสูตรการศึกษา (100)
ปฏิทินการศึกษา (34)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
ข่าวสาร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2560  Update : 12/1/2560 (586)

[ทั้งหมด 9 รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1

     
สำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 28/3/2560 (ผู้ชม 124)
.........................................
ปฏิทินการศึกษา
วันที่ 28/3/2560 (ผู้ชม 404)
.........................................
สาขาโยธา
วันที่ 28/3/2560 (ผู้ชม 1,132)
.........................................

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 28/3/2560 (ผู้ชม 909)
.........................................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 28/3/2560 (ผู้ชม 796)
.........................................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 28/3/2560 (ผู้ชม 1,725)
.........................................

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 28/3/2560 (ผู้ชม 411)
.........................................
รับสมัครเข้าเรียน
วันที่ 28/3/2560 (ผู้ชม 911)
.........................................
ตารางเรียน ตารางสอบ
วันที่ 28/3/2560 (ผู้ชม 421)
.........................................

ทั้งหมด : [9รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1
แนะนำ

QR Code รร.เตรียมวิศวกรรม


สาขาโยธา
(ผู้ชม 1,132)

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
(ผู้ชม 909)

สาขาเครื่องกล
(ผู้ชม 796)

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 1,725)

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 411)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.