เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครโควตา การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (1292)
ตารางเรียน-ตารางสอน (3147)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (884)
ปฏิทินการศึกษา (7379)
กองทุนเพื่อการศึกษา (983)
เว็บมหาวิทยาลัย (1064)
เว็บคณะ วทอ. (1353)
คลังข้อสอบ (3168)
หอพักนักศึกษา (1373)
สำนักหอสมุดกลาง (314)
รอบรู้กฏจราจร (363)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (834)
ระบบตัดเกรด (1278)
งานทะเบียนนักศึกษา (946)
--------------------- (591)
งานบริการสุขภาพ (317)
--------------------- (342)
หลักสูตรการศึกษา (2182)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (3032)
--------------------- (378)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (329)
ข่าวรับสมัครงาน (413)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (707)
ประกาศมหาวิทยาลัย (492)
ข่าวทุน/วิจัย (353)
บทเรียนออนไลน์ (549)
คู่มือนักศึกษา (43)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
6/22/2018
61
260140
3906
18
ข่าวสาร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน
คู่มือนักศึกษา  Update : 11/6/2561 (87)

[ทั้งหมด 9 รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1

     
สำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 25/6/2561 (ผู้ชม 733)
.........................................
ปฏิทินการศึกษา
วันที่ 25/6/2561 (ผู้ชม 2,168)
.........................................
สาขาโยธา
วันที่ 25/6/2561 (ผู้ชม 5,383)
.........................................

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 25/6/2561 (ผู้ชม 5,916)
.........................................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 25/6/2561 (ผู้ชม 8,330)
.........................................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 25/6/2561 (ผู้ชม 3,050)
.........................................

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 24/6/2561 (ผู้ชม 2,218)
.........................................
รับสมัครเข้าเรียน
วันที่ 25/6/2561 (ผู้ชม 8,974)
.........................................
ตารางเรียน ตารางสอบ
วันที่ 25/6/2561 (ผู้ชม 2,604)
.........................................

ทั้งหมด : [9รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1
แนะนำ

QR Code รร.เตรียมวิศวกรรม


สาขาโยธา
(ผู้ชม 5,383)

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
(ผู้ชม 5,916)

สาขาเครื่องกล
(ผู้ชม 8,330)

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 3,050)

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 2,218)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111