เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (2212)
ตารางเรียน-ตารางสอน (5673)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (1614)
ปฏิทินการศึกษา (539088)
กองทุนเพื่อการศึกษา (1568)
เว็บมหาวิทยาลัย (2208)
เว็บคณะ วทอ. (2906)
คลังข้อสอบ (8314)
หอพักนักศึกษา (2608)
สำนักหอสมุดกลาง (517)
รอบรู้กฏจราจร (629)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (3910)
ระบบตัดเกรด (4189)
งานทะเบียนนักศึกษา (1694)
--------------------- (861)
งานบริการสุขภาพ (490)
--------------------- (622)
หลักสูตรการศึกษา (3834)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (6621)
--------------------- (826)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (485)
ข่าวรับสมัครงาน (1291)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (1506)
ประกาศมหาวิทยาลัย (998)
ข่าวทุน/วิจัย (630)
บทเรียนออนไลน์ (1011)
คู่มือนักศึกษา (681)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
12/27/2018
76
386328
3906
13
รายละเอียดข่าวสาร


นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. ภูมิใจที่อยู่ในรั้ว แสด-ดำ


Link : https://www.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFhwQk5FOUJQVDA9JmNhdGU9VFZFOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFZFOVBRPT0%3D
คู่มือนักศึกษา  Update : 11/6/2561 (2136)
ตารางสอน ปวช. ภาคการศึกษาที่ 2-2561  Update : 14/11/2561 (205)
นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. ภูมิใจที่อยู่ในรั้ว แสด-ดำ  Update : 19/9/2561 (1540)
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี ในงาน ด้วยรักและผูกพัน มจพ. 61  Update : 19/9/2561 (397)
มจพ.ประสบความสําเร็จในการประกอบดาวเทียมแนคแซทเข้ากับอุปกรณ์ พร้อมสู่วงโคจรด้วยจรวด Falcon9  Update : 5/10/2561 (369)
รับสมัครโควตาเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  Update : 14/11/2561 (133)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111