เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครโควตา การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (880)
ตารางเรียน-ตารางสอน (2285)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (566)
ปฏิทินการศึกษา (1104)
กองทุนเพื่อการศึกษา (732)
เว็บ มจพ. (567)
เว็บ วทอ. (951)
คลังข้อสอบ (2111)
หอพักนักศึกษา (890)
สำนักหอสมุดกลาง (210)
รอบรู้กฏจราจร (253)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (656)
ระบบตัดเกรด (740)
งานทะเบียนนักศึกษา (581)
--------------------- (487)
งานบริการสุขภาพ (200)
--------------------- (259)
หลักสูตรการศึกษา (1428)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (2216)
--------------------- (265)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (239)
ข่าวรับสมัครงาน (245)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (393)
ประกาศมหาวิทยาลัย (247)
ข่าวทุน/วิจัย (189)
บทเรียนออนไลน์ (315)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
2/12/2018
112
230966
3906
13
หมวดรายการ :รายการทั้งหมด : 3รายการ หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 1
1

     

สาขาโยธา
วันที่ 25/2/2561 (ผู้ชม 4,001)
........................
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 25/2/2561 (ผู้ชม 4,120)
........................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 25/2/2561 (ผู้ชม 6,484)
........................

รายการทั้งหมด : 3 หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 1
1-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111