เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (3)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (8)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (3174)
ตารางเรียน-ตารางสอน (8696)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (2472)
ปฏิทินการศึกษา (2405065)
กองทุนเพื่อการศึกษา (2377)
เว็บมหาวิทยาลัย (3895)
เว็บคณะ วทอ. (4059)
คลังข้อสอบ (12260)
หอพักนักศึกษา (3891)
สำนักหอสมุดกลาง (782)
รอบรู้กฏจราจร (1042)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (5424)
ระบบตัดเกรด (6420)
งานทะเบียนนักศึกษา (2851)
คลังรูปภาพ (1184)
งานบริการสุขภาพ (762)
--------------------- (880)
หลักสูตรการศึกษา (5238)
--------------------- (1172)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (729)
ข่าวรับสมัครงาน (2098)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (2268)
ประกาศมหาวิทยาลัย (1585)
ข่าวทุน/วิจัย (998)
บทเรียนออนไลน์ (1507)
คู่มือนักศึกษา (1394)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
2/11/2020
177
517829
3906
5
หมวดรายการ :รายการทั้งหมด : 3รายการ หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 1
1

     

คลังรุปภาพ
วันที่ 4/2/2563 (ผู้ชม 620)
........................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 4/2/2563 (ผู้ชม 5,967)
........................
ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 4/2/2563 (ผู้ชม 9,296)
........................

รายการทั้งหมด : 3 หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 1
1-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111