เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (3)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (8)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (3057)
ตารางเรียน-ตารางสอน (8421)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (2362)
ปฏิทินการศึกษา (2128474)
กองทุนเพื่อการศึกษา (2289)
เว็บมหาวิทยาลัย (3739)
เว็บคณะ วทอ. (3921)
คลังข้อสอบ (11844)
หอพักนักศึกษา (3756)
สำนักหอสมุดกลาง (756)
รอบรู้กฏจราจร (1001)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (5323)
ระบบตัดเกรด (5961)
งานทะเบียนนักศึกษา (2766)
คลังรูปภาพ (1165)
งานบริการสุขภาพ (738)
--------------------- (846)
หลักสูตรการศึกษา (5063)
--------------------- (1135)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (710)
ข่าวรับสมัครงาน (2045)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (2131)
ประกาศมหาวิทยาลัย (1491)
ข่าวทุน/วิจัย (969)
บทเรียนออนไลน์ (1452)
คู่มือนักศึกษา (1310)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
2/11/2020
127
503955
3906
12
หมวดรายการ :รายการทั้งหมด : 3รายการ หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 1
1

     

คลังรุปภาพ
วันที่ 27/2/2563 (ผู้ชม 346)
........................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 27/2/2563 (ผู้ชม 5,830)
........................
ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 27/2/2563 (ผู้ชม 8,840)
........................

รายการทั้งหมด : 3 หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 1
1-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111