เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (2033)
ตารางเรียน-ตารางสอน (5219)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (1406)
ปฏิทินการศึกษา (370595)
กองทุนเพื่อการศึกษา (1450)
เว็บมหาวิทยาลัย (1992)
เว็บคณะ วทอ. (2656)
คลังข้อสอบ (7517)
หอพักนักศึกษา (2208)
สำนักหอสมุดกลาง (451)
รอบรู้กฏจราจร (577)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (3624)
ระบบตัดเกรด (3982)
งานทะเบียนนักศึกษา (1543)
--------------------- (808)
งานบริการสุขภาพ (434)
--------------------- (563)
หลักสูตรการศึกษา (3453)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (6052)
--------------------- (740)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (448)
ข่าวรับสมัครงาน (1206)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (1307)
ประกาศมหาวิทยาลัย (858)
ข่าวทุน/วิจัย (566)
บทเรียนออนไลน์ (903)
คู่มือนักศึกษา (486)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
12/27/2018
47
354818
3906
8
หมวดรายการ :รายการทั้งหมด : 2รายการ หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 1
1

     

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 18/2/2562 (ผู้ชม 4,248)
........................
ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 17/2/2562 (ผู้ชม 3,996)
........................
รายการทั้งหมด : 2 หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 1
1-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111