เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครโควตา การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (1453)
ตารางเรียน-ตารางสอน (3826)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (1001)
ปฏิทินการศึกษา (18447)
กองทุนเพื่อการศึกษา (1076)
เว็บมหาวิทยาลัย (1122)
เว็บคณะ วทอ. (1457)
คลังข้อสอบ (3538)
หอพักนักศึกษา (1499)
สำนักหอสมุดกลาง (335)
รอบรู้กฏจราจร (390)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (918)
ระบบตัดเกรด (1402)
งานทะเบียนนักศึกษา (1094)
--------------------- (639)
งานบริการสุขภาพ (337)
--------------------- (382)
หลักสูตรการศึกษา (2427)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (3320)
--------------------- (427)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (343)
ข่าวรับสมัครงาน (484)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (799)
ประกาศมหาวิทยาลัย (536)
ข่าวทุน/วิจัย (393)
บทเรียนออนไลน์ (620)
คู่มือนักศึกษา (135)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
6/22/2018
72
273334
3906
3
หมวดรายการ :รายการทั้งหมด : 2รายการ หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 1
1

     

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 20/8/2561 (ผู้ชม 3,274)
........................
ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 20/8/2561 (ผู้ชม 2,550)
........................
รายการทั้งหมด : 2 หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 1
1-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111