เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก ปรึกษาการเรียน ติดต่อโรงเรียน คู่มือนักเรียน การแต่งกาย
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
ถาม-ตอบงานทะเบียน (542)
ตารางเรียน-ตารางสอน (1536)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (297)
ปฏิทินการศึกษา (754)
กองทุนเพื่อการศึกษา (537)
เว็บ มจพ. (289)
เว็บ วทอ. (563)
คลังข้อสอบ (1042)
หอพักนักศึกษา (402)
สำนักหอสมุดกลาง (152)
รอบรู้กฏจราจร (187)
ทะเบียนวิชาเรียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (506)
ระบบตัดเกรด (251)
งานทะเบียนนักศึกษา (303)
--------------------- (376)
ระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (143)
--------------------- (167)
การขอเอกสารรับรองทางการศึกษา (209)
การให้คำปรึกษา (248)
หลักสูตรการศึกษา (702)
ปฏิทินการศึกษา (243)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (520)
--------------------- (110)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (29)
ข่าวรับสมัครงาน (98)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (127)
ประกาศมหาวิทยาลัย (76)
ข่าวทุน/วิจัย (71)
บทเรียนออนไลน์ (127)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2552
7/8/2017
83
197701
3906
12
รับสมัครเข้าเรียน

เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
รับสมัครเข้าเรียน
ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
 
โครงการที่รับ กำหนดการรับสมัคร กำหนดการสอบ
ระบบโควตา

โควตาการรับนักศึกษาผู้ที่มีความรู้

ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา หรือ

ด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ

วันที่ 1 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

ทดสอบทักษะทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559


โควตาการรับนักศึกษาผู้ที่มีความรู้

ความสามารถพิเศษทางด้านนวัตกรรมหรือ

สิ่งประดิษฐ์ (นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ

วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560

สอบสัมภาษณ์/นำเสนอผลงาน

วันที่ 28 มกราคม 2560


โควตาเรียนดี/โควตาพื้นที่

(สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)

รับผู้กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.

วันที่ 26 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 14 ตุลาคม 2559

ดูประกาศของแต่ละคณะ


ระบบรับตรง

โครงการรับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT

รับเฉพาะวุฒิ ม.6

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 11 มกราคม 2560

โครงการรับตรง ใช้คะแนนวิชาสามัญ
9 วิชา รับเฉพาะวุฒิ ม.6

วันที่ 25 มกราคม
ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

 

โครงการรับตรง ใข้คะแนน O-NET

(รับวุฒิ ม.6และ ปวช.)

วันที่ 21 มีนาคม
ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 เมษายน 2560

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)

(ปวช. ถึง ปริญญาตรี)

วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

สอบข้อเขียน
วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560

 

โครงการสมทบพิเศษ

(ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน และ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี)

วันที่ 21 เมษายน ถึง
วันที่ 20 มิถุนายน 2560

สอบข้อเขียน เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

วันที่ 24 มิถุนายน 2560
************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

วันที่ 28 มิถุนายน 2560


รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.admission.kmutnb.ac.th/page_news.html

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1626, 1627 โทรสาร 0 2555 2171

.......................หมวด บริการนักเรียน
ตารางเรียน ตารางสอบ
ปฏิทินการศึกษา
สำนักหอสมุดกลาง

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.