เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (8)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (2825)
ตารางเรียน-ตารางสอน (7808)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (2201)
ปฏิทินการศึกษา (1578102)
กองทุนเพื่อการศึกษา (2030)
เว็บมหาวิทยาลัย (2922)
เว็บคณะ วทอ. (3610)
คลังข้อสอบ (10892)
หอพักนักศึกษา (3411)
สำนักหอสมุดกลาง (688)
รอบรู้กฏจราจร (894)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (4960)
ระบบตัดเกรด (5716)
งานทะเบียนนักศึกษา (2560)
--------------------- (1078)
งานบริการสุขภาพ (658)
--------------------- (764)
หลักสูตรการศึกษา (4741)
--------------------- (1038)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (647)
ข่าวรับสมัครงาน (1909)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (1960)
ประกาศมหาวิทยาลัย (1367)
ข่าวทุน/วิจัย (892)
บทเรียนออนไลน์ (1334)
คู่มือนักศึกษา (1135)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
9/21/2019
259
467782
3906
14
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน

เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน

Tgschool

.......................หมวด ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111