เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครโควตา การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (1194)
ตารางเรียน-ตารางสอน (2920)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (818)
ปฏิทินการศึกษา (3166)
กองทุนเพื่อการศึกษา (929)
เว็บมหาวิทยาลัย (821)
เว็บคณะ วทอ. (1261)
คลังข้อสอบ (2954)
หอพักนักศึกษา (1258)
สำนักหอสมุดกลาง (292)
รอบรู้กฏจราจร (332)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (782)
ระบบตัดเกรด (1121)
งานทะเบียนนักศึกษา (850)
--------------------- (560)
งานบริการสุขภาพ (294)
--------------------- (321)
หลักสูตรการศึกษา (1959)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (2832)
--------------------- (353)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (311)
ข่าวรับสมัครงาน (363)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (637)
ประกาศมหาวิทยาลัย (446)
ข่าวทุน/วิจัย (316)
บทเรียนออนไลน์ (493)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
4/5/2018
138
251918
3906
3
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน

เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน

Tgschool

.......................หมวด ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111