เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (3)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (8)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (3312)
ตารางเรียน-ตารางสอน (9056)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (2572)
ปฏิทินการศึกษา (3100175)
กองทุนเพื่อการศึกษา (2493)
เว็บมหาวิทยาลัย (4178)
เว็บคณะ วทอ. (6360)
คลังข้อสอบ (12558)
หอพักนักศึกษา (4117)
สำนักหอสมุดกลาง (816)
รอบรู้กฏจราจร (1080)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (5593)
ระบบตัดเกรด (8237)
งานทะเบียนนักศึกษา (3105)
คลังรูปภาพ (1208)
งานบริการสุขภาพ (782)
--------------------- (927)
หลักสูตรการศึกษา (5447)
--------------------- (1229)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (753)
ข่าวรับสมัครงาน (2256)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (2390)
ประกาศมหาวิทยาลัย (1681)
ข่าวทุน/วิจัย (1047)
บทเรียนออนไลน์ (1597)
คู่มือนักศึกษา (1499)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
6/29/2020
168
552783
3906
9
สาขาเครื่องกล

เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
สาขาเครื่องกล

ทำไมต้องเรียนวิศวกรรมเครื่องกล

      ท่ามกลางสาขาวิชาเอกมากมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาที่รวมเอาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและการผลิตในระบบเครื่องกลทุกแขนง รวมไปถึงการซ่อมบำรุงด้วย โดยหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการผสมผสานของทฤษฎีและการปฏิบัติที่ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจสูงสุด

      คุณจะถูกกระตุ้นให้ใช้ทั้งทักษะทางตรรกะและการแก้ไขปัญหา เพื่อจะได้สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดการเรียนวิชาหลัก คุณจะได้ใช้เครื่องมืออย่าง computer-aided engineering และ product lifecycle management  ในการออกแบบและวิเคราะห์โรงงานการผลิต, เครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม และเครื่องจักรอื่นๆ

หลักสูตรอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

• วิศวกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
• กระบวนการสันดาปของเครื่องยนต์และพลังงาน
• โครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์
• กลศาสตร์ของไหล
• การออกแบบและการสร้าง, ระบบและโครงสร้างของเครื่องจักรที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

ทักษะที่ได้รับ

      การเรียนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จะทำให้คุณได้รับทักษะที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายสายอาชีพ  เพราะมันจะช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกับมีความสามารถในนวัตกรรม  ประกอบกับมีทักษะทางด้านตัวเลขและการวิเคราะห์ ทั้งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์  ซึ่งสามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์และทราบถึงความต้องการของลูกค้าและทำงานร่วมกับลูกค้าที่มีความแตกต่างกันในสถานการณ์ต่างๆได้

      ปกติแล้วงานโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม ดังนั้น คุณจะได้รับการพัฒนาทางด้านการสื่อสาร, ความสามารถในการชี้แจงและแสดงความเห็นของตนเอง, การวิเคราะห์ความเห็นของผู้อื่นและการทำให้ความคิดของคุณกลายเป็นความจริง นอกจากนี้การฝึกทำงานในรูปแบบโครงการต่างๆ จะเป็นการช่วยให้คุณได้เรียนรู้การทำงานภายใต้งบประมาณจริง และรู้ถึงวิธีการจัดการทีม รวมถึงการรับมือลูกค้าของคุณ

เส้นทางอาชีพ

      อาชีพที่คุณสามารถทำได้หลังจากจบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นมีมากมาย เนื่องจากหลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะมากมายที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานหลากหลายสาย โดยทั่วไปแล้วนักเรียนจบใหม่มักจะทำงานในสายวิศวกรรม, การผลิต, พลังงานและระบบสาธารณูปโภค แต่คุณก็สามารถทำในสายอุตสาหกรรมรถยนต์, น้ำมัน, อุตสาหกรรมรีไซเคิล, เทคโนโลยี, การเงิน, เทคโนโลยีทางดนตรี, วิศวกรรมการแพทย์และอีกมาก ดังนั้นแล้วจะเห็นว่าโอกาสที่คุณได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด

เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

       โดยปกติแล้ว นักเรียนที่จะเรียนในสาขานี้จะเรียนในหลักสูตร 4 ปีในระดับปริญญาตรี จากนั้นก็จะเรียนต่อไปในระดับปริญญาโทและเอกแบบเต็มเวลา (full time Msc หรือ PhD courses) หรือจะเป็นแบบนอกเวลาก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของหลักสูตรที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการศึกษา โดยหลักสูตรที่คุณสามารถเรียนได้นั้น จะเป็นสาขาที่เฉพาะทางมากขึ้น เช่น space and aeronautics, nuclear หรือแม้แต่ วิศวกรรมชายฝั่ง

      สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คุณสามารถเรียนในหลักสูตร EngD, the industry-based PhD ก็ได้เช่นกัน โดยหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่รวมเอาการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก เข้ากับการฝึกทักษะในการปฏิบัติจริง ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการที่ทำวิจัยสำหรับบริษัทของตน

สถาบันการศึกษา

เปิดสอนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่ยอดเยี่ยม เต็มไปด้วยการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ที่ครบครัน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมด้วย

      นอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจเปิดสอนในมหาวิทยาลัยนี้เช่นกัน   รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต                 

      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                       67  หน่วยกิต

 
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 24                           หน่วยกิต
 
392131 ฟิสิกส์ 1  (Physics I) 2 (2-1-4)
392132 ฟิสิกส์ 2  (Physics II) 2 (2-1-4)
392133 ฟิสิกส์ 3  (Physics III) 2 (2-1-4)
392134 ฟิสิกส์ 4  (Physics IV) 2 (2-0-4)
392135 ฟิสิกส์ 5  (Physics V) 2 (2-0-4)
392136 ฟิสิกส์ 6  (Physics VI) 2 (2-0-4)
392151 เคมี 1  (Chemistry I) 2 (2-0-4)
392152 เคมี 2  (Chemistry II) 2 (2-0-4)
392153 เคมี 3  (Chemistry III) 2 (2-0-4)
392154 เคมี 4  (Chemistry IV) 2 (2-0-4)
392155 เคมี 5  (Chemistry V) 2 (2-0-4)
392156 เคมี 6  (Chemistry VI) 2 (2-0-4)
  .  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                         18                           หน่วยกิต  
394171 คณิตศาสตร์ 1  (Mathematics I) 3 (3-0-6)
394172 คณิตศาสตร์ 2  (Mathematics II) 3 (3-0-6)
394173 คณิตศาสตร์ 3  (Mathematics III) 3 (3-0-6)
394174 คณิตศาสตร์ 4  (Mathematics IV) 3 (3-0-6)
394175 คณิตศาสตร์ 5  (Mathematics V) 3 (3-0-6)
394176 คณิตศาสตร์ 6  (Mathematics VI) 3 (3-0-6)
  .  กลุ่มวิชาภาษา                                                      18                           หน่วยกิต  
393141 ภาษาอังกฤษ 1  (English I) 2 (2-0-4)
393142 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) 2 (2-0-4)
393143 ภาษาอังกฤษ 3  (English III) 2 (2-0-4)
393144 ภาษาอังกฤษ 4  (English IV) 2 (2-1-4)
393145 ภาษาอังกฤษ 5  (English V) 2 (2-0-4)
393146 ภาษาอังกฤษ 6  (English VI) 2 (2-1-4)
393161 ภาษาไทย 1  (Thai I) 2 (2-0-4)
393162 ภาษาไทย 2  (Thai II) 2 (2-0-4)
393163 ภาษาไทย 3  (Thai III) 2 (2-0-4)
  .  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                          6                              หน่วยกิต  
395181 สังคมศึกษา 1  (Social  Study I) 2 (2-0-4)
395182 สังคมศึกษา 2  (Social  Study II) 2 (2-0-4)
395183 สังคมศึกษา 3  (Social  Study III) 2 (2-0-4)
 

จ.  กลุ่มวิชาพลศึกษา                                               1                              หน่วยกิต

 
396121 พลศึกษา  (Physical Education) 1 (0-2-1)
  หมวดวิชาเฉพาะ                                                               64                           หน่วยกิต  
  • กลุ่มวิชาทฤษฎี 17                           หน่วยกิต
 
310151 คณิตศาสตร์ช่างเบื้องต้น  (Basic  Mechanical  Mathematics) 2 (2-0-4)
310152 ทฤษฎีงานโลหะ (Metal Working Theory) 2 (2-0-4)
310153 วัสดุช่าง (Industrial Materials) 2 (2-0-4)
310154 นิวแมติกส์  (Pneumatics) 2 (2-0-4)
313151 ทฤษฎีเครื่องกลและการคำนวณ (Machine Theory and Calculation) 3 (3-0-6)
321151 ทฤษฎีช่างยนต์และการคำนวณ (Automotive Theory and Calculation) 3 (3-0-6)
331151 ทฤษฎีเชื่อมโลหะและการคำนวณ (Welding Theory and Calculation) 3 (3-0-6)
 
  • กลุ่มวิชาปฏิบัติงาน 17                           หน่วยกิต
310111 งานวัดละเอียด (Fine Measurements)   1 (0-2-1)
312111 ปฏิบัติงานฝึกฝีมือโลหะ 1 (Metal Benchwork Practice I)   2 (0-6-2)
312112 ปฏิบัติงานฝึกฝีมือโลหะ 2  (Metal Benchwork Practice II)   2 (0-6-2)
313111 ปฏิบัติงานเครื่องกล 1 (Machine Shop Practice I)   2 (0-6-2)
313112 ปฏิบัติงานเครื่องกล 2 (Machine Shop Practice II)   2 (0-6-2)
321111 ปฏิบัติงานระบบขับเคลื่อนและระบบรองรับรถยนต์ (Transmission and Suspension System Practice)   2 (0-6-2)
321112 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล (Gasoline and Diesel  Engine Practice)   2 (0-6-2)
331111 ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส  (Gas Welding Practice)   2 (0-6-2)
331112 ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 1  (Arc  Welding  Practice I)   2 (0-6-2)
  .  กลุ่มวิชางานประลอง                                           22                           หน่วยกิต  
311131 เขียนแบบเครื่องกล 1  (Mechanical Drawing I) 2 (1-2-3)
311132 เขียนแบบเครื่องกล 2  (Mechanical Drawing II) 2 (1-2-3)
311133 เขียนแบบเครื่องกล 3  (Mechanical Drawing III) 2 (1-2-3)
311134 เขียนแบบเครื่องกล 4  (Mechanical Drawing IV) 2 (1-2-3)
311135 เขียนแบบเครื่องกล 5  (Mechanical Drawing V) 2 (1-2-3)
311136 เขียนแบบเครื่องกล 6  (Mechanical Drawing VI) 2 (1-2-3)
311137 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ (Computer - aided Drafting) 2 (1-2-3)*
340131 ไฟฟ้าเบื้องต้น  (Basic Electricity) 2 (1-2-3)
340141 เครื่องจักรไฟฟ้าเบื้องต้น  (Basic Electrical Machines) 2 (1-2-3)
350131 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Electronics Circuits) 2 (1-2-3)
350143 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม  (Computer and Programing) 2 (1-2-3)
  .  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา                                                   8                              หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียง  1  กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้  
  1. กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน
 
313113 ปฏิบัติงานช่างกลโรงงาน 1 (Machine Shop Practice I) 2 (0-6-2)
313114 ปฏิบัติงานช่างกลโรงงาน 2 (Machine Shop Practice II) 2 (0-6-2)
313115 ปฏิบัติงานช่างกลโรงงาน 3 (Machine Shop Practice III) 2 (0-6-2)
313116 ปฏิบัติงานช่างกลโรงงาน 4 (Machine Shop Practice IV) 2 (0-6-2)
 
  1. กลุ่มวิชาช่างยนต์
 
321113 ปฏิบัติงานช่างยนต์ 1  (Automotive  Practice I) 2 (0-6-2)
321114 ปฏิบัติงานช่างยนต์ 2  (Automotive  Practice II) 2 (0-6-2)
321115 ปฏิบัติงานช่างยนต์ 3  (Automotive  Practice III) 2 (0-6-2)
321116 ปฏิบัติงานช่างยนต์ 4  (Automotive  Practice IV) 2 (0-6-2)
 
  1. กลุ่มวิชาช่างท่อและประสาน
 
331113 ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 2  (Arc  Welding  Practice II) 2 (0-6-2)
331114 ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 3  (Arc  Welding  Practice III) 2 (0-6-2)
331115 ปฏิบัติงานโลหะแผ่น  (Sheet  Metal  Practice) 2 (0-6-2)
331116 ปฏิบัติงานท่อ  (Piping  Practice) 2 (0-6-2)
.......................หมวด หลักสูตร
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
สาขาโยธา

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111