เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (3)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (8)
Linkหน่วยงาน
สำหรับนักเรียน (3312)
ตารางเรียน (9056)
ข่าวสารวิชาทหาร (2572)
สวัสดิการนักศึกษา (3100175)
กองทุนเพื่อการศึกษา (2493)
เว็บมหาวิทยาลัย (4178)
เว็บคณะ วทอ. (6360)
คลังข้อสอบ (12558)
หอพักนักศึกษา (4117)
สำนักหอสมุดกลาง (816)
รอบรู้กฏจราจร (1080)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (5593)
ระบบตัดเกรด (8237)
งานทะเบียนนักศึกษา (3105)
คลังรูปภาพ (1208)
งานบริการสุขภาพ (782)
แชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (927)
หลักสูตรการศึกษา (5447)
--------------------- (1229)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (753)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (2390)
ประกาศมหาวิทยาลัย (1681)
ข่าวสาร/ทุนวิจัย (1047)
บทเรียนออนไลน์ (1597)
คู่มือนักศึกษา (1499)
ศูนย์สะเต็มศึกษา (0)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
7/27/2022
4
611415
3906
1
สาขาเครื่องกล

เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
สาขาเครื่องกล

ทำไมต้องเรียนวิศวกรรมเครื่องกล

      ท่ามกลางสาขาวิชาเอกมากมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาที่รวมเอาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและการผลิตในระบบเครื่องกลทุกแขนง รวมไปถึงการซ่อมบำรุงด้วย โดยหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการผสมผสานของทฤษฎีและการปฏิบัติที่ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจสูงสุด

      คุณจะถูกกระตุ้นให้ใช้ทั้งทักษะทางตรรกะและการแก้ไขปัญหา เพื่อจะได้สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดการเรียนวิชาหลัก คุณจะได้ใช้เครื่องมืออย่าง computer-aided engineering และ product lifecycle management  ในการออกแบบและวิเคราะห์โรงงานการผลิต, เครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม และเครื่องจักรอื่นๆ

หลักสูตรอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

• วิศวกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
• กระบวนการสันดาปของเครื่องยนต์และพลังงาน
• โครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์
• กลศาสตร์ของไหล
• การออกแบบและการสร้าง, ระบบและโครงสร้างของเครื่องจักรที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

ทักษะที่ได้รับ

      การเรียนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จะทำให้คุณได้รับทักษะที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายสายอาชีพ  เพราะมันจะช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกับมีความสามารถในนวัตกรรม  ประกอบกับมีทักษะทางด้านตัวเลขและการวิเคราะห์ ทั้งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์  ซึ่งสามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์และทราบถึงความต้องการของลูกค้าและทำงานร่วมกับลูกค้าที่มีความแตกต่างกันในสถานการณ์ต่างๆได้

      ปกติแล้วงานโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม ดังนั้น คุณจะได้รับการพัฒนาทางด้านการสื่อสาร, ความสามารถในการชี้แจงและแสดงความเห็นของตนเอง, การวิเคราะห์ความเห็นของผู้อื่นและการทำให้ความคิดของคุณกลายเป็นความจริง นอกจากนี้การฝึกทำงานในรูปแบบโครงการต่างๆ จะเป็นการช่วยให้คุณได้เรียนรู้การทำงานภายใต้งบประมาณจริง และรู้ถึงวิธีการจัดการทีม รวมถึงการรับมือลูกค้าของคุณ

เส้นทางอาชีพ

      อาชีพที่คุณสามารถทำได้หลังจากจบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นมีมากมาย เนื่องจากหลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะมากมายที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานหลากหลายสาย โดยทั่วไปแล้วนักเรียนจบใหม่มักจะทำงานในสายวิศวกรรม, การผลิต, พลังงานและระบบสาธารณูปโภค แต่คุณก็สามารถทำในสายอุตสาหกรรมรถยนต์, น้ำมัน, อุตสาหกรรมรีไซเคิล, เทคโนโลยี, การเงิน, เทคโนโลยีทางดนตรี, วิศวกรรมการแพทย์และอีกมาก ดังนั้นแล้วจะเห็นว่าโอกาสที่คุณได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด

เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

       โดยปกติแล้ว นักเรียนที่จะเรียนในสาขานี้จะเรียนในหลักสูตร 4 ปีในระดับปริญญาตรี จากนั้นก็จะเรียนต่อไปในระดับปริญญาโทและเอกแบบเต็มเวลา (full time Msc หรือ PhD courses) หรือจะเป็นแบบนอกเวลาก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของหลักสูตรที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการศึกษา โดยหลักสูตรที่คุณสามารถเรียนได้นั้น จะเป็นสาขาที่เฉพาะทางมากขึ้น เช่น space and aeronautics, nuclear หรือแม้แต่ วิศวกรรมชายฝั่ง

      สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คุณสามารถเรียนในหลักสูตร EngD, the industry-based PhD ก็ได้เช่นกัน โดยหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่รวมเอาการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก เข้ากับการฝึกทักษะในการปฏิบัติจริง ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการที่ทำวิจัยสำหรับบริษัทของตน

สถาบันการศึกษา

เปิดสอนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่ยอดเยี่ยม เต็มไปด้วยการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ที่ครบครัน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมด้วย

      นอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจเปิดสอนในมหาวิทยาลัยนี้เช่นกัน   รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต                 

      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                       67  หน่วยกิต

 
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 24                           หน่วยกิต
 
392131 ฟิสิกส์ 1  (Physics I) 2 (2-1-4)
392132 ฟิสิกส์ 2  (Physics II) 2 (2-1-4)
392133 ฟิสิกส์ 3  (Physics III) 2 (2-1-4)
392134 ฟิสิกส์ 4  (Physics IV) 2 (2-0-4)
392135 ฟิสิกส์ 5  (Physics V) 2 (2-0-4)
392136 ฟิสิกส์ 6  (Physics VI) 2 (2-0-4)
392151 เคมี 1  (Chemistry I) 2 (2-0-4)
392152 เคมี 2  (Chemistry II) 2 (2-0-4)
392153 เคมี 3  (Chemistry III) 2 (2-0-4)
392154 เคมี 4  (Chemistry IV) 2 (2-0-4)
392155 เคมี 5  (Chemistry V) 2 (2-0-4)
392156 เคมี 6  (Chemistry VI) 2 (2-0-4)
  .  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                         18                           หน่วยกิต  
394171 คณิตศาสตร์ 1  (Mathematics I) 3 (3-0-6)
394172 คณิตศาสตร์ 2  (Mathematics II) 3 (3-0-6)
394173 คณิตศาสตร์ 3  (Mathematics III) 3 (3-0-6)
394174 คณิตศาสตร์ 4  (Mathematics IV) 3 (3-0-6)
394175 คณิตศาสตร์ 5  (Mathematics V) 3 (3-0-6)
394176 คณิตศาสตร์ 6  (Mathematics VI) 3 (3-0-6)
  .  กลุ่มวิชาภาษา                                                      18                           หน่วยกิต  
393141 ภาษาอังกฤษ 1  (English I) 2 (2-0-4)
393142 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) 2 (2-0-4)
393143 ภาษาอังกฤษ 3  (English III) 2 (2-0-4)
393144 ภาษาอังกฤษ 4  (English IV) 2 (2-1-4)
393145 ภาษาอังกฤษ 5  (English V) 2 (2-0-4)
393146 ภาษาอังกฤษ 6  (English VI) 2 (2-1-4)
393161 ภาษาไทย 1  (Thai I) 2 (2-0-4)
393162 ภาษาไทย 2  (Thai II) 2 (2-0-4)
393163 ภาษาไทย 3  (Thai III) 2 (2-0-4)
  .  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                          6                              หน่วยกิต  
395181 สังคมศึกษา 1  (Social  Study I) 2 (2-0-4)
395182 สังคมศึกษา 2  (Social  Study II) 2 (2-0-4)
395183 สังคมศึกษา 3  (Social  Study III) 2 (2-0-4)
 

จ.  กลุ่มวิชาพลศึกษา                                               1                              หน่วยกิต

 
396121 พลศึกษา  (Physical Education) 1 (0-2-1)
  หมวดวิชาเฉพาะ                                                               64                           หน่วยกิต  
  • กลุ่มวิชาทฤษฎี 17                           หน่วยกิต
 
310151 คณิตศาสตร์ช่างเบื้องต้น  (Basic  Mechanical  Mathematics) 2 (2-0-4)
310152 ทฤษฎีงานโลหะ (Metal Working Theory) 2 (2-0-4)
310153 วัสดุช่าง (Industrial Materials) 2 (2-0-4)
310154 นิวแมติกส์  (Pneumatics) 2 (2-0-4)
313151 ทฤษฎีเครื่องกลและการคำนวณ (Machine Theory and Calculation) 3 (3-0-6)
321151 ทฤษฎีช่างยนต์และการคำนวณ (Automotive Theory and Calculation) 3 (3-0-6)
331151 ทฤษฎีเชื่อมโลหะและการคำนวณ (Welding Theory and Calculation) 3 (3-0-6)
 
  • กลุ่มวิชาปฏิบัติงาน 17                           หน่วยกิต
310111 งานวัดละเอียด (Fine Measurements)   1 (0-2-1)
312111 ปฏิบัติงานฝึกฝีมือโลหะ 1 (Metal Benchwork Practice I)   2 (0-6-2)
312112 ปฏิบัติงานฝึกฝีมือโลหะ 2  (Metal Benchwork Practice II)   2 (0-6-2)
313111 ปฏิบัติงานเครื่องกล 1 (Machine Shop Practice I)   2 (0-6-2)
313112 ปฏิบัติงานเครื่องกล 2 (Machine Shop Practice II)   2 (0-6-2)
321111 ปฏิบัติงานระบบขับเคลื่อนและระบบรองรับรถยนต์ (Transmission and Suspension System Practice)   2 (0-6-2)
321112 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล (Gasoline and Diesel  Engine Practice)   2 (0-6-2)
331111 ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส  (Gas Welding Practice)   2 (0-6-2)
331112 ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 1  (Arc  Welding  Practice I)   2 (0-6-2)
  .  กลุ่มวิชางานประลอง                                           22                           หน่วยกิต  
311131 เขียนแบบเครื่องกล 1  (Mechanical Drawing I) 2 (1-2-3)
311132 เขียนแบบเครื่องกล 2  (Mechanical Drawing II) 2 (1-2-3)
311133 เขียนแบบเครื่องกล 3  (Mechanical Drawing III) 2 (1-2-3)
311134 เขียนแบบเครื่องกล 4  (Mechanical Drawing IV) 2 (1-2-3)
311135 เขียนแบบเครื่องกล 5  (Mechanical Drawing V) 2 (1-2-3)
311136 เขียนแบบเครื่องกล 6  (Mechanical Drawing VI) 2 (1-2-3)
311137 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ (Computer - aided Drafting) 2 (1-2-3)*
340131 ไฟฟ้าเบื้องต้น  (Basic Electricity) 2 (1-2-3)
340141 เครื่องจักรไฟฟ้าเบื้องต้น  (Basic Electrical Machines) 2 (1-2-3)
350131 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Electronics Circuits) 2 (1-2-3)
350143 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม  (Computer and Programing) 2 (1-2-3)
  .  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา                                                   8                              หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียง  1  กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้  
  1. กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน
 
313113 ปฏิบัติงานช่างกลโรงงาน 1 (Machine Shop Practice I) 2 (0-6-2)
313114 ปฏิบัติงานช่างกลโรงงาน 2 (Machine Shop Practice II) 2 (0-6-2)
313115 ปฏิบัติงานช่างกลโรงงาน 3 (Machine Shop Practice III) 2 (0-6-2)
313116 ปฏิบัติงานช่างกลโรงงาน 4 (Machine Shop Practice IV) 2 (0-6-2)
 
  1. กลุ่มวิชาช่างยนต์
 
321113 ปฏิบัติงานช่างยนต์ 1  (Automotive  Practice I) 2 (0-6-2)
321114 ปฏิบัติงานช่างยนต์ 2  (Automotive  Practice II) 2 (0-6-2)
321115 ปฏิบัติงานช่างยนต์ 3  (Automotive  Practice III) 2 (0-6-2)
321116 ปฏิบัติงานช่างยนต์ 4  (Automotive  Practice IV) 2 (0-6-2)
 
  1. กลุ่มวิชาช่างท่อและประสาน
 
331113 ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 2  (Arc  Welding  Practice II) 2 (0-6-2)
331114 ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 3  (Arc  Welding  Practice III) 2 (0-6-2)
331115 ปฏิบัติงานโลหะแผ่น  (Sheet  Metal  Practice) 2 (0-6-2)
331116 ปฏิบัติงานท่อ  (Piping  Practice) 2 (0-6-2)
.......................หมวด หลักสูตร
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
สาขาโยธา

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111