เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (8)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (2275)
ตารางเรียน-ตารางสอน (5873)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (1676)
ปฏิทินการศึกษา (605385)
กองทุนเพื่อการศึกษา (1598)
เว็บมหาวิทยาลัย (2278)
เว็บคณะ วทอ. (2978)
คลังข้อสอบ (8479)
หอพักนักศึกษา (2685)
สำนักหอสมุดกลาง (532)
รอบรู้กฏจราจร (648)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (4384)
ระบบตัดเกรด (4362)
งานทะเบียนนักศึกษา (1772)
--------------------- (874)
งานบริการสุขภาพ (501)
--------------------- (625)
หลักสูตรการศึกษา (3987)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (6742)
--------------------- (835)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (491)
ข่าวรับสมัครงาน (1616)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (1527)
ประกาศมหาวิทยาลัย (1019)
ข่าวทุน/วิจัย (646)
บทเรียนออนไลน์ (1030)
คู่มือนักศึกษา (724)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
5/22/2019
19
396963
3906
6
ข่าวสาร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน
คู่มือนักศึกษา  Update : 30/4/2562 (2331)

[ทั้งหมด 9 รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1

     
สำนักหอสมุดกลาง
วันที่ 22/5/2562 (ผู้ชม 1,733)
.........................................
ปฏิทินการศึกษา
วันที่ 22/5/2562 (ผู้ชม 4,075)
.........................................
สาขาโยธา
วันที่ 22/5/2562 (ผู้ชม 9,908)
.........................................

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 22/5/2562 (ผู้ชม 11,553)
.........................................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 22/5/2562 (ผู้ชม 13,528)
.........................................
รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 22/5/2562 (ผู้ชม 4,678)
.........................................

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 23/5/2562 (ผู้ชม 5,437)
.........................................
รับสมัครเข้าเรียน
วันที่ 23/5/2562 (ผู้ชม 25,463)
.........................................
ตารางเรียน ตารางสอบ
วันที่ 23/5/2562 (ผู้ชม 5,595)
.........................................

ทั้งหมด : [9รายการ] [หน้าที่ 1 - 1]
1
แนะนำ

QR Code รร.เตรียมวิศวกรรม


สาขาโยธา
(ผู้ชม 9,908)

สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
(ผู้ชม 11,553)

สาขาเครื่องกล
(ผู้ชม 13,528)

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 4,678)

ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
(ผู้ชม 5,437)

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111