โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก ปรึกษาการเรียน ติดต่อโรงเรียน คู่มือนักเรียน การแต่งกาย
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2552
1/12/2017
31
183311
3906
17
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (4)
Linkหน่วยงาน
ถาม-ตอบงานทะเบียน (310)
คลังข้อสอบ (782)
ค้นหางานวิจัย (118)
ทะเบียนนักศึกษา (303)
ระบบตัดเกรด (349)
เว็บ มจพ. (184)
เว็บ วทอ. (343)
ข่าวสารมหาวิทยาลัย (195)
ระบบประเมินผู้สอน (181)
....................... (292)
ชมรมพลังงานทดแทน (104)
รอบรู้กฏจราจร (136)
ตารางเรียน-ตารางสอน (312)
สำนักหอสมุดกลาง (86)
กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. (165)
หอพักนักศึกษา (261)
ระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (99)
ลงทะเบียนวิชาเรียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิช (115)
การขอเอกสารรับรองทางการศึกษา (131)
การให้คำปรึกษา (168)
หลักสูตรการศึกษา (225)
ปฏิทินการศึกษา (79)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)

ที่ตั้ง :
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ [แผนที่]
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
10800
ประเทศ :
ไทย
ID LINE :
+66 2 555-2000
โทรศัพท์มือถือ :
แฟกซ์ :
+66 2 587-4350
อีเมล์ :
Id line : 9dit
เว็บไซต์ :
http://www.tgs90.com
: : .....ดอทคอม : :
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.