เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก ติดต่อโรงเรียน  การแต่งกาย
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (756)
ตารางเรียน-ตารางสอน (2047)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (464)
ปฏิทินการศึกษา (992)
กองทุนเพื่อการศึกษา (649)
เว็บ มจพ. (459)
เว็บ วทอ. (824)
คลังข้อสอบ (1810)
หอพักนักศึกษา (691)
สำนักหอสมุดกลาง (188)
รอบรู้กฏจราจร (228)
ทะเบียนวิชาเรียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (621)
ระบบตัดเกรด (613)
งานทะเบียนนักศึกษา (495)
--------------------- (444)
ระบบงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (176)
--------------------- (213)
หลักสูตรการศึกษา (1205)
ปฏิทินการศึกษา (416)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (1624)
--------------------- (203)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (217)
ข่าวรับสมัครงาน (188)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (292)
ประกาศมหาวิทยาลัย (168)
ข่าวทุน/วิจัย (138)
บทเรียนออนไลน์ (250)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2552
1/18/2018
253
217930
3906
13
หมวดรายการ :รายการทั้งหมด : 3รายการ หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 1
1

     

สาขาโยธา
วันที่ 18/1/2561 (ผู้ชม 3,378)
........................
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วันที่ 18/1/2561 (ผู้ชม 3,540)
........................
สาขาเครื่องกล
วันที่ 18/1/2561 (ผู้ชม 5,911)
........................

รายการทั้งหมด : 3 หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 1
1-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.