เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครโควตา การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (2)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (5)
Linkหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา (1008)
ตารางเรียน-ตารางสอน (2520)
นักศึกษาวิชาทหาร รด. (658)
ปฏิทินการศึกษา (1263)
กองทุนเพื่อการศึกษา (816)
เว็บ มจพ. (715)
เว็บ วทอ. (1080)
คลังข้อสอบ (2451)
หอพักนักศึกษา (1067)
สำนักหอสมุดกลาง (253)
รอบรู้กฏจราจร (293)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (706)
ระบบตัดเกรด (878)
งานทะเบียนนักศึกษา (694)
--------------------- (526)
งานบริการสุขภาพ (255)
--------------------- (294)
หลักสูตรการศึกษา (1615)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา (2526)
--------------------- (321)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (280)
ข่าวรับสมัครงาน (304)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (522)
ประกาศมหาวิทยาลัย (365)
ข่าวทุน/วิจัย (250)
บทเรียนออนไลน์ (384)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
2/12/2018
161
239995
3906
16
หมวดรายการ :รายการทั้งหมด : 2รายการ หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 1
1

     

รูปในอดีตเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 24/3/2561 (ผู้ชม 2,717)
........................
ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน
วันที่ 24/3/2561 (ผู้ชม 1,757)
........................
รายการทั้งหมด : 2 หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 1
1-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111